İl Olağanüstü Hal Bürosu Basın Duyurusu
2016/02
 
 
Valiliğimiz Olağanüstü Hal Bürosunun 2016/01 no’lu basın duyurusunun 2. maddesinde “Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli yasaklanmıştır.” hükmü;
“Ruhsatlı silahı bulunan kişiler silah ve mermilerini taşıma ve nakil işlemlerini yapabileceklerdir; ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına silahla girmeleri, şenlik, kutlama, festival, düğün v.b.  gibi, halkın yoğun olarak katıldığı etkinlikler ile alışveriş merkezlerinde (AVM’lerde) silah bulundurma ve taşımaları yasaklanmıştır” şeklinde değiştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.